Lierop van – Verleijsdonk, Anna


Categories :

In dankbare herinnering aan

Anna Catharina Verleijsdonk

weduwe van
P.H.M. Van Lierop

Zij werd geboren op I I juli 1911 te Nederweert en na een welbesteed leven overleed ze, toch nog onverwacht, op 8 april in het St. Jansziekenhuis te Weert, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der zieken. Op zaterdag I I april werd zij te ruste gelegd op het parochiekerkhof in Leveroy.

Mam heeft ruim 40 jaar met Pap geleefd en samen hebben zij altijd hard gewerkt. Toch had ze altijd nog tijd voor ons over en was ze er ook steeds voor ons. Ze was een eenvoudige en graag geziene vrouw. Na het overlijden van Pap is ze in een bejaardenhuisje in Leveroy gaan wonen. Twee jaar geleden verhuisde ze naar het ouderencentrum St. Joseph in Nederweert. Ze had daar een kaartclub, knutselde graag en ook bloem-schikken was een hobby. Ze heeft in St. Joseph nog een fijne, gezellige tijd gehad.

Mam, we zullen je heel erg missen. Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mam zeggen wij u oprecht dank.

Kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst zal zijn op zondag 31 mei om 10.00 uur in ouderencentrum St. Joseph, Schoolstraat 18 in Nederweert.

JIJ, ONZE MOEDER

Jij, onze moeder,
wij, jouw kinderen.
De aarde waarop wij lopen,
vertrouwde wegen,
jij voor ons uit,
toen wij nog van niets wisten,
alleen maar vertrouwen ademden
en het was goed.
Jij zag dat het goed was
en wij door jouw ogen, wat waren wij gelukkig!

Nu jij niet meer bent,
vertrouwde wegen, nog steeds,
maar wij missen je,
zoals jij ons deed ademen:
vertrouwen, geluk, het kon niet op.

Waar ben je moeder?
Waar zijn wij nu, jouw kinderen?
Zonder jou zijn wij nergens.