Verstappen-Roost, Lucie


Categories :

Dankbare herinnering aan
Luci Roost

echtgenote van
Nic Verstappen

Geboren te Arcen-Velden op 20 juni 1931.
Tijdig voorzien van het H. Sacrament der Zieken is zij thuis overleden, na een lang ziekbed, op 6 april 1998.

Na een plechtige Eucharistieviering hebben we haar te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Eindelijk heeft het uur geslagen waarop deze trouwe echtgenote, deze lieve moeder en oma haar leven heeft moeten teruggeven aan de Schepper. Het is volbracht. Jarenlang heeft zij gestreden om te mogen leven totdat zij in alle rust en overgave van ons is heengegaan. Maar tussen haar geboorte en dood ligt een prachtig leven. Een leven van kerken en werken. In alle eenvoud en op de achtergrond was zij elke dag bezig voor Nic en Evelyne en Petra en hun vrienden en voor haar kleinkind en oogappel Bart. Voor hen was haar niets teveel. En heel haar, vaak door kruizen getekend leven, werd gekenmerkt door een geloof dat bergen kon verzetten. Door haar geloof bleef zij bij vreugde, voor- en tegenspoed overeind als een sterke vrouw. Het gebed was haar sterkste wapen en tot de laatste dagen van haar leven vroeg zij de parochiepriester om te komen en met haar te bidden, opdat zij rustig en tevreden kon vertrekken naar het Land van de Belofte. Vooral 0. L. Vrouw van Lourdes, de H Bernadette en de H. Gerardus Majella stonden bij haar hoog in het vaandel geschreven, Haar geloof was zo echt als goud, zo zuiver als water.

Zij was voor ons allen, zeker in deze moderne tijd, een teken van “niet klagen, maar dragen en bidden om kracht.” Zij is trouw gebleven tot in het uur van haar dood, omringd door echtgenoot en kinderen die nu mogen, kunnen en moeten zeggen: Bedankt mamma voor uw voorbeeld, bedankt voor uw liefde, bedankt, dat u ons hebt leren leven in vreugde en verdriet.” Nu wij haar moeten afgeven, spreekt zij nog één keer tot ons en zegt:
Het laatste beetje is nu op veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij is dat nu niet meer erg, ik heb genoeg geleden.
Wél voor hen die ik achterlaat: vaarwel en wees tevreden.
Moge God haar uit onze handen aannemen en opnemen in Zijn eeuwige vreugde.

O.L. Vrouw van Lourdes, vergeet haar niet. H Bernadette, wees trouw aan haar. H. Gerardus Majella, sterk haar.

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u oprecht onze hartelijke dank. Nic Verstappen, kinderen en kleinkind.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk  te Leveroy op zondag 24 mei 1998 om 10.00 uur.