Heijnen, Joannes


Joannes Wilhelmus Leonardus Heijnen

echtgenoot van
Maria Petronella Koolen

Pap werd geboren op 2 september 1927 te Leveroy en overleed plotseling thuis te Leveroy, nog voorzien van het H. Oliesel, op 30 maart 1998. Op 3 april 1998 hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Wij kennen Pap allemaal als een hardwerkende man. Hij had hart voor de zaak en alle andere dingen waarvoor hij zich inzette. Van jongs-af-aan was Pap actief in het familiebedrijf. In 1981 kwam daar plotseling verandering in. Zijn hart en vaatziekte dwongen hem rustiger aan te gaan doen. Pap en Mam leerden te leven met de beperkingen die dit met zich meebracht. Ze leerden opnieuw te genieten van het leven en van elkaar. Wij hoorden hen nooit klagen. Pap was een rustig en tevreden mens, die kon genieten van de kleine dingen. Hij kwam graag onder de mensen, hij was een goed mens, iedereen had graag met hem te doen.
Pap was altijd ergens mee bezig. Hij was actief voor de schutterij, ging graag kegelen en beugelen en bezorgde het parochieblaadje in het dorp. Hij verzamelde graag voorwerpen om ze opnieuw nuttig te kunnen gebruiken. Hij zag het waardevolle in dingen die anderen vaak over het hoofd zagen. Als het weer het toeliet was hij buiten te vinden; werkend in de tuin met mam, fietsend in de natuur of wandelend met de hond.

Pap, wij zijn blij dat wij de laatste dagen nog intensief met je hebben kunnen beleven. Op de bruiloft van Peter en Miranda zagen wij je nog genieten van zoveel dingen. Je stond nog volop in het leven, je had nog zoveel plannen, wij missen je . . . .

Bedankt voor de mooie momenten, die wij met je hebben mogen delen.

Wij danken iedereen voor de blijken van medeleven.
M. P. Heijnen – Koolen en kinderen.
Wiel Heijnen.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 17 mei om 10.00 uur in de parochiekerk te Leveroy.