Goertz, Lei


Categories :

Ter dankbare herinnering aan

Lei Goertz

weduwnaar van
Lies Goertz – Stappers

Hij werd geboren te Leveroy op 25 april 1922 en overleed in het St. Jans Gasthuis te Weert op 24 maart 1998.

Na een plechtige Uitvaartdienst in de kerk van de H. Nicolaas te Heythuysen op 28 maart hebben wij hem bij mam ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Heythuysen.
Pap was een man van weinig woorden, met veel humor. Een rustige man, die echt kon genieten van de natuur, waar hij als boer middenin stond.

Samen met mam heeft hij hard gewerkt op de boerderij in de Hei te Leveroy, waar ze de zorg hadden voor zeven kinderen.

De buurt kon altijd op zijn hulp rekenen, in de ruimste zin van het woord. Niemand klopte tevergeefs bij hem aan.

Toen pap en mam stopten met het boerenbedrijf kwamen ze in 1988 in Heythuysen wonen. Samen hebben ze niet lang kunnen genieten van de rust. In december 1990 kwam mam onverwacht te overlijden. Dit heeft pap erg aangegrepen.

Veel plezier beleefde hij aan zijn kinderen en in het bijzonder aan zijn kleinkinderen. Wij hadden allemaal een goede band met hem. Groot was dan ook de klap voor ons toen wij, nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen, daar te horen kregen dat hij zo ernstig ziek was, dat er geen kans op genezing meer was. Samen hebben wij dit opgevangen door zo veel mogelijk bij hem te zijn.

Ondanks de pijn behield hij zijn gevoel voor humor en uiteindelijk kwam de dood als een verlossing. Wij troosten ons met de gedachte dat hij nu bij mam is.

”Degenen die ik lief heb, verlaat ik om degene
die ik lief had terug te vinden. ”


Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u oprecht dank.

Kinderen Goertz en kleinkinderen.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 9 mei a.s. om 19.00 uur in de kerk van de H. Nicolaas te Heythuysen.