Pijpers – Kessels, Dorothea


Categories :

Ter gedachtenis aan

Dorothea Kessels

weduwe van
Johannes Mathijs Pijpers

Geboren op 8 maart 1901 te Neerkant en overleden op 8 februari 1998 te Nederweert. Begraven op het parochiekerkhof te Leveroy op 12 februari 1998.
Met 96 jaar heb je als mens veel meegemaakt. Als dan het lichaam niet meer wil en je heel helder van geest bent, hoeft ’t leven niet zo nodig meer. Hierover sprak oma steeds meer. Veel vreugde en verdriet heeft haar gemaakt tot de vrouw die ze was. Om na 50 jaar getrouwd te zijn, alleen door het leven te gaan en ook nog een zoon te verliezen, is heel moeilijk. Maar zij was de vrouw er niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten. Tot haar 86ste heeft ze zelfstandig gewoond, waana ze, zoals ze zelf zei, voor de laatste paar jaren naar het ouderencentrum ging. Ondanks dat bleef ze een vrouw die zeer betrokken bleef bij haar gezin, de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Met haar kon je praten over de problemen van deze tijd. Ze was heel ruimdenkend en nam geen blad voor de mond. Ze zei precies wat ze dacht. Nu moeten we afscheid nemen van haar. Als we langs het Ouderencentrum rijden kunnen we niet meer eventjes naar oma gaan.

We zullen je missen!
dag Moeder dag Oma dag Oma bejaardenhuis.

Uw blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd. Daarvoor zeggen wij u oprecht dank.
Kinderen Pijpers, klein- en achterkleinkinderen.