Schreurs, Harrie 


Categories :

Ter dankbare herinnering aan

Harrie Schreurs

Op 1 maart 1931 is hij geboren te Leveroy. Na een werkzaam leven op de boerderij, overleed hij plotseling thuis te Leveroy op 3 februari 1998. Na een plechtige Eucharistieviering hebben we hem op zaterdag 7 februari 1998 te rusten gelegd op het parochiekerkhof.

Harrie was een rechtschapen mens, uit het goede hout gesneden, altijd bereid om zijn medemensen te helpen. Je kon op hem aan en in zijn eenvoud wist hij vele mensen voor zich te veroveren. Hij wou nooit vooraan staan, nooit zocht hij de eerste plaats. Toch stond hij tussen de mensen als luisteraar. Vele mensen konden hun levensverhalen bij hem kwijt. Harrie had altijd een open oor en wat je hem als een geheim toevertrouwde, bewaarde hij als een verborgen schat. Bij hem was alles veilig. Hij zocht de vrede en vond die ook, vooral thuis bij zijn geliefden. Zijn mening was zo eerlijk als goud. En het was prettig en aangenaam om met hem om te gaan.

Zijn grootste liefhebberij waren zijn paardjes. Zo trouw als Harrie aan de mensen was, zo trouw waren zijn paardjes aan hem. Hij ging er mee om als met zijn grootste vrienden. Bij dit alles was Harrie een gelovig mens, die doordrongen was van hetgeen de Schepper voor ons doet. Elke zondag was hij present in de Hoogmis, biddend en zingend met ons, niet omdat het moét, maar omdat het hoorde bij zijn leven. Moge deze trouwe dienaar nu de rust gevonden hebben bij de Heer van leven en dood. Moge hij in Zijn nabijheid eeuwige vrede en rust vinden.

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u oprecht dank.
Familie Schreurs.
De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 22 maart om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.