Hermans, Jacobus


Categories :

In dankbare herinnering aan
JACOBUS CAROLUS HUBERTUS HERMANS

echtgenoot van
Anna Maria Hubertina Hamans

Hij werd geboren te Leveroy op 8 oktober 1920 en overleed te Roermond op 23 oktober 1997. Wij hebben hem uitgeleide gedaan vanuit de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond op 28 oktober 1997 en hem te rusten gelegd op de Alg. Begraafplaats “Tussen de Bergen” aldaar.

Wij kijken trots terug op onze Pap als ’n mens die al van jongs af aan hard heeft moeten werken onder vaak moeilijke omstandigheden om zijn levensdoelen; het geluk van zijn gezin en de verwezenlijking van een familiecamping in het buurtschap De Weerd, waar te maken.

Zijn rotsvaste geloofsovertuiging was hem hierbij een grote steun.

Als een echt buitenmens, genoot hij van de natuur en de vele bloemen en cactussen die hij zelf kweekte en tot mooie bloei wist te brengen. Voor diegenen die hem niet goed kenden kon hij soms stuurs overkomen, maar in zijn hart was hij een zorgzaam en toegeeflijk man die weinig voor zichzelf, maar des te meer voor anderen over had. Op 6 oktober waren Pap en Mam 45 jaar getrouwd. Zijn toewijding en inzet voor ons als echtgenoot, vader en opa zijn voor ons onvervangbaar. Met ontroering denken wij kinderen eraan hoe hij voor ons, en later voor zijn kleinkinderen, zes stoere jongens, een grote speelkameraad was.

Tot het laatste toe voelde hij zich nauw betrokken bij de camping en genoot hij van de vele contacten met iedereen. Nadat hij afscheid van ons had genomen en ons troostte, is hij temidden van hen die hem dierbaar waren vredig ingeslapen.

Zijn grote kracht was dat hij wist dat het in het leven altijd verder moest.

Sjaak, Pap, Opa; we zullen je erg gaan missen, rust in vrede bij God.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik ben heengegaan naar de plaats waar geen smart en lijden meer is.
Daar wacht ik op jullie, biddend dat God jullie troost en bemoedigt.
Leeft eensgezind onder elkaar en wijkt niet af van de weg die ik jullie geleerd heb.

blijft voor mij bidden.

Echtgenote, kinderen en kleinkinderen danken U van harte voor Uw aanwezigheid belangstelling en medeleven.

De zeswekendienst vindt plaats op zondag 7 december om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.