Vestjens, Wiel


Categories :

Dankbare herinnering aan

Wiel Vestjens

Hij werd geboren te Leveroy op 11 februari 1931 en overleed in het St. Jans Gasthuis te Weert op 27 oktober 1997. Na een plechtige Uitvaartdienst in de St. Barbarakerk te Leveroy op 1 november hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Wiel is op de boerderij van zijn ouders opgegroeid. Het boerenleven zat hem in het bloed. Tweeëndertig jaar geleden kreeg Wiel een ernstig ongeluk, waardoor hij het zware werk op de boerderij niet meer aan kon. Vele jaren heeft hij gewerkt als pompbediende, een werk wat hij graag deed. De laatste jaren begon Wiel te sukkelen met zijn gezondheid, zijn spraakvermogen viel weg en daardoor werd de communicatie met hem voor menigeen bemoeilijkt. Ruim een jaar heeft hij in het ziekenhuis gelegen, een tijd die voor hem zeer zeker niet gemakkelijk was. Hij wilde zo graag naar huis en toen dat eenmaal kon was hij daar erg dankbaar om. Zijn zus Leen, zijn steun en toeverlaat, bezocht hem bijna een jaar lang twee keer per week.

Op de zondag werd er dan steevast met de auto getoerd, rondrijden door zijn geboortestreek en genieten van wat hij zag. Geweldig vond Wiel het als hij van vrienden of bekenden bezoek kreeg, maar in het bijzonder als zijn vriend Nelis hem met zijn dagelijkse bezoekjes vereerde. Genieten deed hij ook van het invalidenscootertje wat hem voor een deel zijn vrijheid terug gaf en waarmee hij zich door het Leveroyse dorp veelvuldig verplaatste.
Toch nog onverwacht is Wiel gestorven.
Moge hij nu rusten bij Onze Lieve Heer.

Voor Uw blijken van medeleven zeggen wij u oprecht dank.
Familie Vestjens.
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 7 december 1997 om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.