Bommel van , Harry


Dankbare herinnering aan

Harry van Bommel

echtgenoot van
Netje Snijders

Hij werd geboren te Leveroy op 20 mei 1933 en overleed in het St. Jans Gasthuis te Weert op 22 oktober 1997. Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Rochus te Nederweert-Budschop op 27 oktober is hij ter ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats aldaar

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en opa. 41 Jaar waren wij samen. Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Helaas heeft hij de jongste niet meer mogen zien, die een dag na  zijn overlijden werd geboren. Het zal niet meevallen om te wennen aan de lege plaats die hij achterlaat. Hij heeft altijd hard gewerkt voor zijn gezin. 30 jaar is hij werkzaam geweest bij de post. Hel plotseling heengaan heeft iedereen geschokt. Hij was een man die altijd klaar voor ’n gezellig praatje of ’n helpende .

Hij hield van de natuur en van het werk buiten. Veel tijd besteedde hij aan Schutterij St. Antonius en op zondagmorgen ging hij graag kaarten. Zijn grote hobby was fietsen met zijn vrienden, zij legden dan vele kilometers af. Zo zullen wij allen hem in gedachten houden.

Moge hij rusten in vrede.

Voor uw blijken van medeleven na het plotseling overlijden en bij de begrafenis, danken wij u oprecht

Netje van Bommel – Snijders
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 6 december om 19.00 uur in de ST. Rochuskerk te Nederweert-Budschop