Cuijpers, Jacques


Categories :

Met dankbaarheid denken wij terug aan

Jacques Cuijpers

echtgenoot van
Truuke van Kimmenade

HIJ werd geboren te Leveroy op 21 april 1910 en na een kortstondige ziekte overleed hij in het St. Jans Gasthuis te Weert op 16 oktober 1997.

Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van De Verrezen Christus te Weert-Moesel op 21 oktober hebben wij afscheid van hem genomen in het Crematorium te Heeze.

Na een levenlang werken in en met de natuur is Pap in eenvoud en stilte van ons heengegaan. Hij was trots op het boerenbedrijf dat hij runde en zijn werk was zijn hobby. Ook na-dat hij gestopt was met het boerenbedrijf bleef hij met hart en ziel een buitenmens. Elke dag was hij “weer en wind trotserend”, buiten bezig in tuin en moestuin. Tot slechts enkele weken terug heeft hij het leven kunnen leiden zoals hij dat wilde. Samen met ons heeft hij in mei gevierd dat hij 50 jaar met mam getrouwd was.

Dankbaar zijn wij dat hij samen met mam in staat is geweest altijd zelfstandig te blijven wonen op de plek waar hij dat het liefste deed. daar waar hij 50 jaar geleden met mam begonnen was. Pap was een man van weinig woorden, maar wel iemand die zichtbaar genoot van mensen die altijd gastvrij werden ontvangen. Zijn plagerijtjes en zijn humor zullen wij ons met plezier blijven herinneren. Vooral de kleinkinderen genoten van hem.

Pap. bedankt voor de steun en het voorbeeld dat je op velerlei gebied voor ons geweest bent.

Wij danken u voor uw medeleven. betoond tijdens de ziekte. na het overlijden en bij de uitvaart van mijn man. onze pap en opa.

Truuke Cuijpers – van Kirnmenade. kinderen en Kleinkinderen.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 6 december om 18.00 uur in de Verrezen Christus te weert-moesel.