Geraeds, Bèr


Ter dankbare herinnering aan

Bèr Geraeds

weduwnaar van
Nel Smolenaars

Geboren te Leveroy op 5 september 1913, overleed hij na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Hornerheide te Horn plotseling en geheel onverwacht op 16 juli 1997. De plechtige Uitvaartdienst werd gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op 21 juli d.o.v. waarna wij hem bij Mam ter ruste hebben gelegd op het kerkhof aldaar.

Een hart onbezorgd en tevreden, laat een mens genieten van wat hij heeft, ’t behoort tot de zeldzaamheden.Pap was een volgzame harde werker; niets was hem teveel gevraagd: hij deed het! Zelf had hij niet veel nodig, vlug tevreden. Rustig van aard, genoot al van het erbij te mogen zijn.

Het liefst was hij thuis in zijn eigen wereldje. Hij was gek op dieren: honden en katten waren zijn liefhebberij. Maar bovenal genoot hij van zijn kleinkinderen; die verraste hij konstant met allerlei grapjes; want ook al liet zijn geheugen hem steeds meer in de steek, de streken en grapjes bleven zelfs tot op het laatst. Ondanks zijn slecht ter been zijn bleef zijn opgewekt karakter onaangetast. Eenvoud siert de mens, dat was zijn motto. Pap, we gunnen ’t je door onze tranen van afscheid zo van harte, dat je nu samen met Mam thuis bent bij Onze Lieve Heer. Dank je wel! Blijf voor ons maar goede voorsprekers.

Wij zijn allen dankbaar die ons hun medeleven hebben betoond.
Kinderen en kleinkinderen Geraeds.

De zeswekendienst zal worden gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op Zondag 31 augustus a.s. om 10.00 uur.

Categories :