Kurstjens, Hub


Categories :

In dankbare herinnering aan

Hub Kurstjens

echtgenoot van
Maria Gertrudis Schmitz

Geboren te Montfort op 29 september 1904. Overleden in het ziekenhuis te Weert op 17 juni 1997. Wij hebben hem te Leveroy naar zijn laatste rustplaats begeleid op 21 juni 1997.

Ruim 62 jaar hebben vader en moeder zorgzaam en hardwerkend samen doorgebracht. Eerst op de boerderij op de hei, daarna op het Maxet. Na hun pensionering getuigde hun dagelijkse gang van de Onderweg naar de kerk van hun diep geloof in de Heer. Door de opname van Mam in oktober 1995 in het verpleeghuis miste hij haar gezelschap en daardoor ook een stuk levensvreugde, waardoor hij erg terugverlangde naar Leveroy. Het “boer” zijn in hart en nieren kwam hem goed van pas op de boerderij op de hei en bleef ook op hoge leeftijd de zin van zijn leven.

Tot zijn ziekte enkele weken geleden genoot hij van de natuur en van de dieren. Zelfs vanuit het bejaardenhuis ging hij nog steeds fluitend per fiets naar de bedrijven van Frans en Wim. In stilte is hij van ons heengegaan. Afscheid nemen kost moeite. Maar overheersend is toch het gevoel van dankbaarheid dat hij zo lang in ons midden mocht leven. En al was zijn leven niet altijd gemakkelijk, toch zal hij vele dankbare herinneringen nalaten, die in onze gedachten blijven voortleven.

Voor uw medeleven bij liet overlijden en bij het afscheid van vader en opa willen wij u hartelijk danken.
M.G. Kurstjens-Schmitz,

kinderen, klein- en achterkleinkinderen Familie Kurstjens Familie Schmitz
De zeswekendienst zal gehouden worden in de kerk van St. Barbara te Leveroy op zondag 3 augustus 1997 om

10.00 uur.