Houben, Sjra


Ter herinnering aan

Sjra Houben

echtgenoot van
Miek Reijnders

Hij werd geboren te Leveroy op 16 juni 1932 en overleed te Weert op 28 april 1997.

Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy op 3 mei d.o.v., hebben wij afscheid van hem genomen in het Crematorium te Heeze.

Voor uw medeleven ons betoond bij het overlijden en de uitvaart zeggen wij U oprecht dank.

M. Houben-Reijnders kinderen en kleinkinderen

De laatste zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 15 juni 1997 om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.

In de kamer staat nu een lege stoel, want Sjra is er niet meer. Een lieve Man, Vader en Opa en bovenal een goed medemens heeft ons verlaten.

Na heel veel jaren van benauwdheid heeft hij nu verlichting en rust gevonden.

Het welzijn van zijn vrouw Miek, van zijn kinderen en zijn vijf kleinkinderen stond bij hem altijd voorop. Op zijn eigen manier wist hij steeds van hun aanwezigheid te genieten. Daarnaast was Sjra iemand waar men nooit tevergeefs een beroep op deed.

50 Jaar lang heeft hij zijn muzikale en technische kwaliteiten in dienst gesteld van Fanfare Concordia.

Terecht mocht hij hiervoor onlangs een gouden onderscheiding ontvangen.

Pap, we weten dat je nu samen met zoon Ruud onze voorspreker bent bij O.L.  Heer.

BEDANKT PAP, we zullen je nooit vergeten!