Baetsen, Pater Tjeu O.M.I


Ter dankbare herinnering aan
PATER TJEU BAETSEN O.M.I.

Missionaris Oblaat van Maria
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Geboren te Heijthuijsen op 6 november 1916.
Eerste Professie op 29 oktober 1939 te Korbeek-Lo (België).
Priestergewijd op 25 juli 1945 te Weert.

Vertrokken naar de Missie van Namibië op 15 december 1947, waar hij werkte op de missiepost Nyangana aan de Kavango-rivier. Zijn laatste levensjaren verbleef hij in Dára. Hij overleed op 20 februari 1997 in het verpleeghuis te Usakos. Na een Plechtige Uitvaartdienst op 27 februari 1997 te Dára, werd hij te ruste gelegd op het kerkhof van de Oblaten aldaar.

Op vrijdag 28 februari 1997 hebben we hem herdacht in een Eucharistieviering in de Parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.

Zijn doopnaam was Mathieu, maar iedereen in zijn familie en in de kring van zijn confraters noemde hem “Tjeuke”. Zijn forse postuur gaf daar beslist geen aan-leiding toe. Het was een uitdrukking van diepe genegenheid. Hij was een beminnelijk mens, altijd opgewekt: een mens om van te houden. Kort na zijn priesterwijding werd hij als missionaris uitgezonden naar Zuid-West Afrika (Namibië). Hij zou er zijn hele priesterleven blijven. De beginjaren waren beslist niet gemakkelijk. Hij werd benoemd voor de missiepost van Nyangana en de bij-staties. Alles moest er nog met beperkte middelen worden opgebouwd. Tjeu hield van aanpakken; met zijn doorzettingsvermogen en praktisch inzicht bouwde hij de missie van Nyangana op tot een bloeiende gemeenschap. De laatste jaren van zijn leven bracht Tjeu door in het klooster van Dára; hij verleende er nog kleine diensten en was er dikwijls de gastheer van bezoekers. Hij was er zeer gezien vanwege zijn blijmoedig karakter. Men noemde hem met vertedering “Ou Baas”. Met liefde en zorg werd hij er omringd. Tjeu was ook een man van gebed: men trof hem dikwijls aan in de kapel met zijn rozenkrans. Een paar maanden geleden ging zijn gezondheid zodanig achteruit dat hij verzorging nodig had. Hij ging naar het verpleeghuis bij de zusters in Usakos. Zijn zus Mia en neef Edwin die toen op bezoek waren hebben hem er naar toe begeleid. Daar overleed hij vredig in zijn slaap op 20 februari 1997.

Tjeu zal in onze herinnering blijven voortleven als een blije en milde mens, een missionaris die in woord en leven een verkondiger is geweest van de Blijde Bood-schap. Dank Tjeu, je was een van de grondleggers van de kerkgemeenschap in de Kavango.

Rust nu in vreugde en vrede bij de Heer die je gediend hebt.
Wij danken u hartelijk voor u medeleven en gebed.
Leveroy, 28 februari 1997

Categories :