Pijpers – Reijven, Nel


Ter dankbare herinnering aan

Nel Reijven

weduwe van
Willem Cuijpers
echtgenote van
Piet Pijpers

Geboren te Hunsel op 4 april 1914. Voorzien van het Sacrament der Zieken overleden in het St. Jans Gasthuis te Weert op 22 november 1996.

Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij haar waardig uitgeleide gedaan naar het Land van de Belofte.

Nel is van ons heengegaan zoals zij heeft geleefd. Stil en in alle eenvoud. Eenvoud, bescheidenheid en arbeidzaamheid waren haar mooiste karaktertrekken. Zij wilde nooit vooraan staan. Met grote plichtsgetrouwe zorg en zonder veel woorden ging zij om met en had zij altijd alle aandacht voor haar beide levenspartners, eerst Willem en na diens overlijden nog heel veel jaren met Piet.

Nel bleef in alle omstandigheden zichzelf, rustig, kalm en tevreden. Zij was content met kleine dingen, een bloem, een bezoek, een hartelijk woord. En als zij alleen was en omdat haar leven kinderloos bleef, was Tippy, haar pinchertje, het liefste kind in haar leven. Inderdaad: ’t zijn de kleine dingen die het doen. Nel had een heel diep en rotsvast geloof. Met grote eerbied sprak zij over de kerk en de priesters en zij was een waardig en trouw lid van onze parochiegemeenschap in Leveroy. Met grote belangstelling bleef zij ook tijdens haar lange ziekte het wel en wee van de parochie volgen. Klagen deed zij niet maar zij nam het leven aan zoals het kwam. Een groot voorbeeld van een sterke, christelijke vrouw.

Moge zij nu aangekomen zijn in het Land van de Belofte, waar de Heer wacht op haar.

Moge zij daar rusten in vrede.

Uw blijken van medeleven heb ik zeer gewaardeerd. Daarvoor zeg ik u hartelijk dank.

Piet Pijpers.

De laatste zeswekendienst zal plaats hebben op zondag 12 januari 1997 om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.