Soentjes Frits


Categories :

Ter nagedachtenis aan

FRITS SOENTJENS

echtgenoot van
MARIE TUNISSEN

Hij werd geboren te Leveroy op 2 maart 1911. Voorzien van het Sacrament der zieken over-leed hij in het St. Jans Gasthuis te Weed op 22 oktober 1996. Wij hebben hem begeleid naar zijn laatste rust-plaats na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy op 25 oktober 1996.

Pap. Er is een grote leegte! Niet alleen in Uw stoel. Een zo gevuld leven is zo onverwacht “verleden”. Pap achter Uw eenvoudige mens-zijn ging een intelligente persoonlijkheid schuil, breed geïnteresseerd in actualiteit en de samenleving Ondanks tegenslagen, bleef het geloof in de toekomst.
Uw mening was gebaseerd op het verleden. Historie had echt betekenis. De liefde voor paarden en de natuur in het alge-meen was vanzelfsprekend. Wanneer U in iets geloofde, stond U ervoor. Het was moeilijk om Uw trots te laten blijken over gezin en familie. Maar U genoot ervan, zeker van de kleinkinde-ren. Bijna 60 jaar gehuwd met mam. Maar helaas het is voorbij die mooie, lange zomer. Die zomer die begon in mei. Zelfs hondje Floor heeft het moeilijk.
Pap, bedankt
Voor uw medeleven en belangstelling danken wij oprecht.
Marie Soentjens-Tunissen, kinderen en kleinkinderen.
De plechtige zeswekendienst vindt plaats in de H. Barbarakerk te Leveroy op 8 december om 10.00 uur.