Leunissen, Jean


Categories :

Ter herinnering aan

Jean Leunissen

echtgenoot van Rika Stultiens

29 april 1931 te Baexem –  26 september 1996 te Weert

Jean heeft een kortstondig ziekbed gehad, waarin hoop en vrees elkaar afwisselden. Hij is toch nog onverwacht. maar niet onvoorbereid, overleden. In april van dit jaar vierden Jean en Rika hun veertigjarig huwelijksfeest. Samen met de kinderen, kleinkinderen en verdere familie hebben ze daar veel plezier aan beleefd. Het hoogtepunt voor pap op die dag was de onverwachte serenade. Deze werd hem gebracht door de drumband van schutterij St. Barbara. De schutterij was zijn lust en zijn leven. Hiervan is hij 47 Jaar actief lid geweest.
Pap heeft veel en hard gewerkt. De laatste acht jaar was hij in de VUT en van die jaren heeft hij Intens genoten. Buiten zijn activiteiten voor de schutterij vond hij veel voldoening in de tuin. Bovendien stond hij voor iedereen klaar die zijn hulp nodig had. Pap was optimistisch. altijd goed gehumeurd. een tevreden mens. Hij was trots op alles wat hem lief was, vooral op zijn kleinkinderen Inge, Sjoerd. Rémon en Lisa. Wij zijn hem dankbaar voor zijn goede zorgen. In onze gedachten zal hij altijd bij ons zijn.

Wij danken u hartelijk voor het getoonde medeleven.
J. W. H. Leunissen – Stultiens kinderen en kleinkinderen

Leveroy. 30 september 1996.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 17 november om 10.00 uur In de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy.