Kuijpers – Theunissen, Catharina


Ter dankbare herinnering aan
Catharina Theunissen

weduwe van
Lambertus Josephus Kuijpers

Zij werd geboren op 9 juli 1902 te Hunsel en overleed, gesterkt door het Sacrament van de zieken, op 5 augustus 1996 in Ittervoort. Na de Uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Margarita te Ittervoort hebben we haar lichaam op het kerkhof aldaar te rusten gelegd, waar het wacht op de dag van de Verrijzenis.

Met moeder is nu de laatste van onze beide ouders heengegaan. ’n Wel uitzonderlijk lange tijd hebben we mogen samen zijn. ’n Tijd waarin we van elkaar zorg en liefde hebben mogen ervaren. In haar jongere jaren heeft moeder hard voor haar gezin gewerkt. Ze deed dat met ’n diep verantwoordelijkheidsbesef en met ’n niet ophoudend streven naar wat goed was. Hierdoor vroeg ze misschien wel eens veel, maar vooral ook van zichzelf.

Ook de plaats van God in het leven was voor haar heilig. God schonk moeder ’n grote aandacht voor het gebed. Gaf ze vroeger al haar aandacht en haar krachten aan haar man en kinderen, later, toen ze hulpbehoevend werd, heeft ze het goede van de inzet voor elkaar op ’n nieuwe manier mogen ervaren. Door de zorg van haar kinderen is ze tot het allerlaatst in haar eigen omgeving kunnen blijven. Nu is de tijd gekomen om haar uit handen te geven. Moeder, dank voor al uw zorg, uw inzet, uw gebed. Rust nu maar uit. In de eeuwige eindeloze vreugde van God.

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen we u onze oprechte dank.
Kinderen Kuijpers klein- en achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal zijn op zondag 15 september 1996 om 10.00 uur in de H. Margaritakerk te Ittervoort.

Tags: