Gabriëls, Peter


Categories :

Een laatste herinnering aan

Peter Jacobus Gabriëls

Hij werd geboren op 18 november 1910 te Leveroy, waarna hij overleed in het Verpleeghuis St. Martinus te Weert, op 7 juni 1996. tijdig voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

Op 85jarige leeftijd is Piet rustig, kalm en gelaten overleden M het bijzijn van zijn zus Anneke. Zijn krachten waren op, zijn energie verbruikt. Piet kennen wij als een rustige man die zijn gehele leven alleen is gebleven. Vanaf 1939, toen zijn ouders waren overleden. woonde hij samen met zijn zus, met wie hij een hele goede band had. Piet, een fijne en goede man, die in vroeger dagen nauwgezet zijn werkzaamheden verichtte bij de wegenbouw, gemakkelijk voor zijn medemens en met weinig eisen voor zichzelf. Graag maakte hij een praatje met anderen, al nam hij zelf daartoe weinig of geen initiatief. Voor hen die hem beter kenden was hij iemand die er van hield een beetje te plagen of met
iemand een grapje uit te halen. Zijn grootste hobby’s waren muziek en vissen. Daar kon hij zich helemaal in uitleven.

Geestelijke verwardheid was er de oorzaak van, dat hij zich thuis niet meer kon handhaven. Het deed hem pijn gescheiden te wonen van zijn zus, met wie hij zovele jaren het leven had gedeeld. Haar trouwe bezoek maakte zijn heimwee dragelijker. Nog enkele maanden was hij weer met haar verenigd, toen ook zij haar intrek nam in St. Martinus. Piet, wij danken je voor je leven, je inzet en goedheid. Rust nu in vrede. God, wij danken U voor het leven. de vriendschap en de sympathie van Piet Gabriëls. Hij was een van ons, maar hij was ook van U. Neem hem nu bij U op en laat hem voor altijd gelukkig zijn.

Amen.

Voor uw blijken van belangstelling, betoond na het overlijden van Piet Gabriëls, willen wij u hartelijk danken.
Weert. 11 juni 1996 Familie Gabriëls.