Voorter – Verlaek, Nel


Categories :

In dankbare herinnering aan

Nel Verlaek

weduwe van
Chris Voorter

Geboren 14 juli 1914 te Nederweert.
Overleden 29 juni 1996 te Heythuysen.

Moeder is niet meer: zo stil en zorgzaam als ze heeft geleefd, zo stil is ze gestorven. Moeder was een vrouw die niet graag op de voorgrond trad, maar die op haar eigen manier genoot van het leven en van de mensen om haar heen. Tot op het laatst was ze nauw betrokken bij het wel en wee van kinderen en kleinkinderen. En al hadden we zorg om haar gezondheid, dit afscheid was toch erg onverwacht.

Afkomstig uit een groot gezin wist zij van jongs af aan wat het is met anderen te delen. En getrouwd in de oorlogsjaren leerde ze nog sterker om tevreden te zijn met wat ze had. Die principes is moeder altijd trouw gebleven, maar als ze die aan ons vóórhield, was het nooit in de sfeer van “hoe goed en mooi het vroeger allemaal was”. Samen met vader speelde ze het altijd klaar “ieder het zijne” te geven en de kinderen kansen te bieden die zij zelf vroeger niet hebben gehad. Bovendien heeft moeder vele jaren de zorg voor een pleegkind op zich genomen, op wie ze bijzonder trots was. Moeder kookte graat en goed ze had in vader een  zéér dankbare afnemer, maar ook de kinderen talrijke mee-eters hadden geen enkele moeite haar tafel eer aan te doen. Ze hechtte trouwens in a opzichten groot belang aan een goede persoonlijk verzorging in haar gezin. En ook zelf wilde ze graag verzorgd uitzien; zelfs in dagen van  verdriet en ziekte bleef ze daar heel attent op. Voor de van de kleinkinderen was ze dan ook “de chiq oma”.

Moeder heeft het wegvallen van vader, na huwelijksjaren, nauwelijks kunnen verwerken. We voelden ons vaak niet in staat de juiste woord en de juiste houding te vinden om haar echt steun te zijn. Nu heeft ze zélf haar steun hervonden en is ze terug bij vader. En wij – in mateloos verlatenheid – hebben één troost: moeder gestorven zoals ze zich dat heeft gewenst, zonder lange lijdensweg en geestelijke aftakeling. Dat kan misschien helpen de pijn te verdragen bij het plotselinge afscheid van haar die we in herinnerg houden als een zorgzame moeder en lieve oma

Moge zij rusten in vrede!

Voor uw blijken van medeleven, na het overlijd en bij de uitvaart van moeder en oma, zeggen g u oprecht dank.

Kinderen en kleinkinderen