Strijbos, Frits


Categories :

Dankbare herinnering aan

Frits Strijbos

echtgenoot van
Truus Gabriëls

Hij is geboren te Weert op 3 maart 1924. Voorzien van het H. Oliesel, overleed hij plotseling te Leveroy op 18 mei 1996. Na een plechtige Eucharistieviering werd hij op 22 mei 1996 te rusten gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy.

Frits was een man om van te houden. Altijd was hij bereid om anderen te helpen, altijd stond hij klaar Geen mens deed tevergeefs een beroep op hem. Tot aan de laatste dag van zijn leven was hij in zijn werkplaats bezig om voor anderen iets te maken. Daarom had hij vele vrienden en bekenden, die graag bij hem over de vloer kwamen. Frits had altijd “tijd” voor mensen. Daarom is het verlies voor Truus ook heel erg. Ze werkten samen, ze gingen samen uit, ze deelden lief en leed. Ze waren voor elkaar: troost en steun, kracht en leven. Twee gelukkige mensen, die tevreden waren met de kleine dingen die het leven te bieden heeft. Zij stelden geen hoge eisen. in en om het huis zag ’t er altijd eenvoudig, maar wel keurig uit.
Truus moet nu een zwaar offer brengen. Leven zonder Frits is voor haar leven zonder liefde, zonder houvast, zonder een mannelijk opwekkend woord. Maar toch moeten we verder en blijven denken aan al de mooie dingen die Frits achterliet. Zijn aandacht voor Truus. zijn medeleven met de buren en de vrienden en met al die mensen die een warme plaats in zijn hart hadden. Wij mogen dit allemaal nooit vergeten.

Frits was ook een gelovig man. Elk weekend was hij present in de parochiekerk op zijn vaste plaats en met grote eerbied en aandacht. Moge deze trouwe dienaar nu aangekomen zijn in het Land van de Belofte, waar hij met open armen zal worden ontvangen door de Schepper voor Wie alles leeft.

Uw blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd Daarvoor zeggen wij u oprecht dank

.
Truus Strijbos – Gabriels en familie.

De laatste zeswekendienst zal gehouden worden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 7 juli a.s. om 10.00 uur.