Steijvers – Vermeulen, Mia


Ter dankbare herinnering aan

Mia Vermeulen

echtgenote van

Jan Steijvers

Zij werd geboren te Heythuysen op 29 oktober 1942 en overleed in het St. Jans Gasthuis te Weert, nog voorzien van het H. Oliesel, op 11 mei 1996. Na een plechtige Uitvaartdienst in de St. Barbarakerk te Leveroy op 15 mei hebben wij haar ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.
Mam is na vele jaren van ziekte toch nog plotseling van ons heengegaan. De mogelijkheid van een afscheid was haar en ons niet gegeven.

Mam, wij hebben samen nog gelachen, vrolijk en blij. Wij hebben samen nog gehuild aan uw zij.

Wij hebben samen gepraat, vele lange zinnen. Wij hebben tegen jouw ziekte gevochten, maar wij konden niet winnen.

Je laatste dagen heb je toch nog in het ziekenhuis door moeten brengen, in plaats van waar je liever was, nl. bij ons thuis. Toch heb je goede zorgen en veel liefde gekregen in het ziekenhuis.

Het was en zal echter altijd jouw wens blijven: “Schatjes. ik wil naar huis”.

Met vrienden ver of heel nabij,
had je het goede weten:
Je zal niet worden vergeten,
er geven mensen om jou.
Er zijn geen muren en geen tijden,
die vrienden van elkaar scheiden.

Mam, je hebt ons veel gegeven, je hebt veel voor ons betekend. Plotseling benje uit ons leven verdreven, maar je zult altijd in onze harten blijven leven.

Rust zacht.

Wij danken u oprecht voor uw hartelijke blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis.

Jan Steijvers, Elisabeth, Petra, Bertie.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 30 juni om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.