Reijnders – Peeters, Elisabeth


Categories :

 

Ter dankbare herinnering aan

Elisabeth Peeters

weduwe van
Hubertus Reijnders

Op 7 december 1912 werd zij geboren te Helden. Zij overleed onverwacht in het St. Jans Gasthuis te Weert op 27 januari 1996.
Wij hebben afscheid van haar genomen na een plechtige Uitvaartdienst op 31 januari 1996 in de St. Barbarakerk te Leveroy, waarna wij haar bij Pap op het parochiekerkhof te rusten hebben gelegd.
“Oos Mam” was een heel sterke vrouw. Haar vrouwenhanden stonden nooit stil. Altijd heeft zij hard gewerkt op de boerderij. Maar ook daarna was zij ijverig bezig. Was het niet in haar eigen tuin, dan was het in een van de tuinen van haar kinderen, of werkend aan een van haar prachtige handwerkstukken. Wat was zij trots op het cadeau van haar kinderen, het verplaatsen van het veldkruis terug op haar eigen grond, ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk. Het graf van Lei en Pap verzorgde zij op een manier, zoals ‘zij’ dat alleen maar kon en
waaruit ook haar intens verdriet van het verlies van haar oudste zoon en man tot uiting kwam. Het verlies van Pap kon zij moeilijk verwerken. Ook toen hebben haar ijverige handen en haar geloof in God, dat een belangrijke plaats innam in haar leven, haar er weer bovenop geholpen. De laatste jaren van haar leven hunkerde zij naar gezelschap. Zij was niet graag alleen en was dan ook blij met de kaartclub, de kegelclub en de huiskamerprojecten die zij trouw bezocht. Nu zullen wij er aan moeten wennen, dat zij niet langer aanwezig is als centrum van ‘ons’ gezin, maar in ons hart blijft zij wonen als: ‘Oos Mam’ en ‘Oos Oma’.
Mam, Oma, bedankt.
t
Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst zal gehouden worden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 17 maart om 10.00 uur