Verlaek, Giel


Categories :

Ter dankbare herinnering aan

Giel Verlaek

echtgenoot van
To Stappers

Op 26 november 1912 is hij geboren in Leveroy. Hij overleed rustig in Verpleeghuis St. Martinus te Weert op 19 januari 1996, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Op 24 januari 1996 hebben wij zijn uitvaart gehouden waarna de begrafenis op het parochiekerkhof te Leveroy.

Eindelijk heeft pap zijn welverdiende rust. Toen hij 5 jaar geleden getroffen werd door een ernstige ziekte, bleek al snel dat er een einde was gekomen aan een leven van hard werken. Desondanks bleef er nog zoveel te genieten: met zijn nooit aflatende humor en sprekende ogen liet hij ons weten de dingen om hem heen nog zeer te waarderen, ook toen praten niet meer mogelijk was. De aanwezigheid van zijn kleinkinderen deed hem zichtbaar goed.
Gehard door het leven op het boerenbedrijf en de steiger, wist pap toch altijd tijd vrij te maken voor het verenigingsleven. De Fanfare en vooral zijn Schutterij St. Barbara lagen hem na aan het hart.Hij heeft nog net mogen meemaken, dat hij hiervan 65 jaar lid was. Trots als een pauw op de drumband en
blij dat zijn kinderen de ingeslagen weg voortzetten. Daarnaast was hij nog vaak te vinden in zijn moestuin; of zat hij op de fiets al buurtend of om blaadjes rond te brengen; hij kende iedereen en iedereen kende hem.

Ook toen hij zijn laatste jaren in St. Martinus verbleef, was hij een graag geziene gast. De zorg van de verpleging en vooral ook van mam, was voor hem een grote steun, ook al was dat niet altijd eenvoudig.

Dankbaar kijken wij terug op een leven vol zorg en liefde met als motto eenvoud. Nu geven wij hem terug aan de goede God, waarin hij een rotsvast vertrouwen had.

Zonger pop motte wae nne verder.
det is veur os een groeët gemis
In oos gedachte blieftj hae laeve
det is ’n dink waat zeker is.

Voor uw belangstelling en medeleven, zeggen wij u hartelijk dank.
To Verlaek – Stappers, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 10 maart 1996 om 10.00 uur in de parochie-kerk te Leveroy.