Ketelaers, Paul


Ter herinnering aan
PAUL KETELAERS

echtgenoot van
Nelly Raemakers

Hij werd geboren te Leveroy op 3 jan. 1919.
Hij overleed te Heerlen op 7 januari 1996.

Paul is aan zijn laatste reis begonnen. Zijn levenspad werd getekend door eenvoud en de liefde en zorgzaamheid waarmee hij zijn gezin en naaste vrienden omringde.Na een werkzaam leven als buschauffeur bij zijn L.T.M., wijdde Paul al zijn energie en aandacht aan zijn gezin en niet in de laatste plaats aan zijn kleinzoon Luc. Paul was pas echt tevreden als hij het zijn echtgenote en zijn dochters helemaal naar de zin kon maken.

Ofschoon de ziekte de laatste maanden veel van zijn grote krachten vergde, riepen zijn typische en bovenal geestige uitdrukkingen nog vaak een glimlach op bij zijn naasten.Het leven van Paul was een verrijking voor allen die hem kenden en dierbaar waren. Wij kunnen hem dan ook niet beter eren en gedenken, dan het goede van Paul z’n leven in onze harten te bewaren en door te geven.

Van uw hartelijke blijken van medeleven, ons betoond tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de crematie van hem die ons zo dierbaar was, zeggen wij u oprecht dank.
Nelly Ketelaers – Raemakers, kinderen en kleinkind.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 24 februari 1996 om 19.00 uur, in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunrade.