Naus, Sjra


Categories :

Dankbare herinnering aan

Sjra Naus

echtgenoot van
Jet Goertz

Geboren te Helden 22 december 1941. Na een actief en dienstbaar leven overleed hij in het St. Jans Gasthuis te Weert op 27 november 1995, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op donderdag 30 november na een plechtige Eucharistieviering.

“Zijn leven was vol beloften en plannen. Waarom de dood zo onverwacht moest ingrijpen blijft voor ons een onbeantwoorde vraag.”

Op een leeftijd, waarop de kracht bij mensen soms een hoogste punt bereikt, is Sjra moeten heengaan uit een wereld die hem in vele opzichten lief en dierbaar was. Voor Jet was hij een lieve man. Voor Herman en Milia een fijne pap. Wat was hij blij toen zij enkele maanden geleden naast hen kwamen wonen. Jammer voor ons allemaal dat dit maar zo kort heeft mogen duren. We bedanken je om de vriendschap die velen mochten ondervinden, om je eerlijkheid en hartelijkheid. Wanneer iemand een beroep op je deed, stond je altijd klaar en deed je dat met alle liefde, verantwoordelijkheid en nauwgezetheid. Op je ziekbed voelde je je nog sterk betrokken bij je werk, maar helaas mag je het 25-jarig jubileum daar niet meer vieren. Sjra, je was nog heel graag bij ons gebleven, maar tegen de dood staan wij allen machteloos. We moeten nu samen verder zonder jou. Toch hopen we je eens weer te zien. Want liefde is sterker dan de dood.

Voor uw blijken van medeleven, tijdens zijn ziekte en na het overlijden, zeggen wij u hartelijk dank.

Jet,
Herman en Milia.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 14 januari 1996 om 10.00 uur.