Geelen, Gertrudis


Categories :

Dankbaar gedenken wij

Gertrudis Geelen

weduwe van
Jan Joosten

en weduwe van
Jacobus Frenken

Geboren te Heythuysen op 29 maart 1910. Na een welbesteed leven overleden te Weert op 7 november 1995, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy na een plechtige Eucharistieviering op 11 november 1995.

Lieve oma. Jouw leven is een rijk gevuld leven geweest. Je hebt altijd hoge ambities gehad. Je wilde o.a. gaan studeren voor juf. Maar in jouw jonge jaren werd daar anders over gedacht: Je moest meehelpen in het grote gezin en op de boerderij van jouw ouders. Later zou die ervaring je goed van pas komen. Na de oorlog trouwde je met vader Jack. Je mocht maar enkele jaren met hem gelukkig zijn. Toen sloeg het noodlot toe. Eerst moest je Wimke afgeven, later jouw lieve man, na een zwaar ziekbed. Je stond alleen voor een dubbele taak: De kindjes opvoeden én de boerderij draaiend houden. Dit lukte allebei, mede dankzij de prachtige hulp van Door Rietjens, Bertha van Hupse, de buurt en de familie.

In 1953 kwam er weer zon in jouw leven: Opa. Met hem heb je je leven mogen delen; we bedoelen: Om zijn humor lachen, hem aanwijzigingen geven, die hij niet precies opvolgde, dan met je hoofd schudden of knoteren. Kortom bijna 42 jaar gelukkig mogen zijn. Na het plotseling heengaan van opa brak er weer een zware tijd aan voor jou: Eerst verdriet en rouw, later ziekte. Ruim 4 maanden heb je in het ziekenhuis moeten ervaren dat men daar niet op verzorging van oude mensen is ingesteld. We hebben ons vaak machteloos gevoeld.

Gelukkig heb je nog enkele weken in een liefdevolle omgeving mogen leven: In Verpleeghuis St. Martinus. Op zijn naamdag leggen we je te rusten. Oma, we hebben gezien hoe jij in moeilijke tijden enorme steun vond in jouw rotsvast geloof. Bij O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand vond je steeds weer kracht. Je was sterk en helder van geest. Je hield heel goed bij wat “de politiek” deed met “de kleine boer”. Als je hierover discussieerde met Klaas van Kanis Pier, leek het of er twee advocaten aan het woord waren. Ook op jouw ziekbed nam je zelf je beslissingen in zaken als opereren of niet opereren. We hebben gevoeld dat je trots op ons was en op wat we deden. Je had altijd belangstelling voor ons. Ook was je liever thuis dan bij anderen. Bezoeken afleggen of reizen deed je niet graag. Tot…. die ene laatste grote reis. Oma…. vaarwel en bedankt.
Voor uw hartelijke blijken van medeleven, tijdens het ziekbed, na het heengaan en bij de Uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen Frenken en kleinkinderen.
De zeswekendienst wordt gehouden op Tweede Kerstdag (26 december) om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.