Cuijpers – Steijvers, Anna


Categories :

Met liefde gedenken wij

Anna Maria Antonia Steijvers

weduwe van
Mathijs Jacobus Cuijpers

Zij is geboren te Leveroy op 29 oktober 1918 en overleed toch nog onverwacht op 9 september 1995 in het St. Jans Gasthuis te Weert. Na een plechtige eucharistieviering op 13 september hebben wij haar ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Opgegroeid zonder moeder, die al vroeg na haar geboorte is overleden, was haar jeugd niet altijd even gemakkelijk. Haar eigen gezin was alles voor haar. Samen met Pap heeft ze een zeer gelukkige tijd gekend. Ze genoot in alle eenvoud en bescheidenheid van de gewone dingen van het leven. Mam keek uit naar haar wekelijkse kaart-avonden met familie, vrienden en bekenden. Ook tijdens haar langdurig verblijf in het ziekenhuis bleef ze belangstelling houden voor het wel en wee van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Wij zijn trots zo’n moeder en oma te hebben gehad.

Mam, wij zullen U nooit vergeten.
Voor Uw blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart-dienst van Mam zeggen wij U oprecht dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.