Verlaek – Goertz, Anna


Categories :

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden. maar voor altijd in ons hart.
Dankbaar denken wij terug aan

Anna Maria Verlaek

echtgenote van
Theodorus Henricus Goertz

Zij werd geboren op 25 september 1917 te Leveroy, waar zij op 28 mei 1995 thuis, in alle rust, is overleden. Wij hebben haar begraven op het parochiekerkhof te Leveroy, na een plechtige Eucharistieviering.

Wij hebben afscheid moeten nemen van Mam. Het laatste jaar liet haar gezondheid haar in de steek, maar door haar sterke geloof in God vond zij steeds weer de kracht om verder te gaan. De band met Pap, de kinderen en kleinkinderen was haar dierbaar boven alles. En zij was maar wat trots en blij dat zij tijdens haar ziekte de geboorte van haar eerste achterkleinkind Dayenne en de eerste H. Communie van haar jongste kleinkind Marlou nog mee mocht maken. Toen het op het laatst moeilijker ging met haar zei ze vaak: “Waat hubtj gae toch get mèt mich”. Voor ons was het echter vanzelfsprekend dat wij haar tot aan haar dood thuis met liefde hebben mogen verzorgen.

Want wanneer stond Mam niet klaar voorons? Altijd en overal.

Samen met Pap zorgde zij niet alleen voor haar grote gezin, maar runde zij ook nog 22 jaar lang het café. In die tijd stond zij klaar voor iedereen en voor vele verenigingen. Wij zijn heel dankbaar dat wij samen zoveel mooie dingen hebben mogen meemaken; een dag om nooit te vergeten was het Gouden Huwelijksfeest drie jaar geleden.

Ontzettend veel gedichten 
hebben wij samen vaak gemaakt. 
Maar woorden zijn moeilijk te vinden 
als iets je zo diep raakt. 
Een ding willen wij nog zeggen ondanks al ons verdriet. 
U lieve Mam en Oma vergeten wij niet.

Bedanktj Mam.
Voor het hartelijk medeleven tijdens Mam’s ziekte en na haar heengaan, zeggen wij iedereen van harte dank.

Pap, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 16 juli 1995 ons 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.