Frenken, Bèr


Ter dankbare herinnering aan
Bèr Frenken

echtgenoot van
An Kuepers

Hij werd geboren te Leveroy op 22 januari 1921 en is na een welbesteed leven, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in Leveroy overleden op 8 mei 1995. Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy, werd hij begraven op het parochiekerkhof aldaar, op 11 mei 1995.

Bèr Frenken, een bekend persoon in en buiten Leveroy. Velen kenden hem als “de Köster van Leivere”. Al meer dan 40 jaar was hij als koster-organist in dienst van de kerk. Dit was een groot deel van zijn leven. Hij hield van zijn orgel, de muziek en vooral het Gregoriaans. Nooit liet hij verstek gaan, altijd was hij present. Het viel hem de laatste maanden dan ook erg zwaar om niet meer aanwezig te kunnen zijn bij de H. Missen en repetities.

Voor ons was hij echter gewoon pap. Pap, die samen met mam zorgde dat het gezellig en goed was thuis. Pap, die ervan genoot om opa te zijn van Joost. Pap, die tevreden was als hij wist dat het goed ging met zijn kinderen. Hij had waardering voor eenvoudige dingen.

Gisteren, 10 mei, waren pap en man 45 jaar getrouwd. Al zolang lief en leed samen gedeeld en dan nu afscheid moeten nemen is zwaar. Toen pap ziek werd was zijn liefste wens om thuis bij An te blijven. Hij heeft zeker troost gevonden in de liefdevolle verzorging die zij hem heeft gegeven. Pap, wij zijn je dankbaar voor alle mooie herinneringen die ons over blijven.

Voor uw hartelijk medeleven, tijdens zijn ziekte, na het heengaan en bij de Uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u hartelijk dank.
An Frenken – Kuepers, kinderen en kleinkind.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 25 juni om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.

Categories :