Leveroy 1940-1944 Oorlogservaringen van een Limburgs dorp


Juichende mensen in een vernielde dorpskern. Op de achtergrond de restanten van wat eens een mooie nieuwe kerk was. Passerende pantstervoertuigen met strakkijkende militairen. Fantasie, verbeelding? Nee, pure werkelijkheid! De bevrijding van Leveroy in november 1944.

Het bovenstaande is een fragment uit de videodocumentaire die de stichting C.I.A. te Leveroy heeft vervaardigd. Een bijna twee uur durende videopresentatie die een beeld probeert te geven van het leven in een Midden-Limburgs dorp in de oorlogsjaren. Hoe beleefde men de Duitse inval, hoe drukte de bezetting op het dagelijks leven, was er sprake van verzet, hoe verschafte men onderdak aan Joden en andere onderduikers, hadden er liquidaties plaats en op welke wijze verliep de bevrijding? Al deze thema’s en vele anderen komen in deze productie uitgebreid aan bod.

In de documentaire vertellen vele (oud)inwoners over hun herinneringen. Hun verhalen vormen dan ook de rode draad in een stukje oorlogsgeschiedenis dat gecompleteerd wordt door veel uniek foto- en filmmateriaal.

De documentaire wordt tweemaal vertoond en wel op zaterdagavond 29 april om 20.00 uur en op zondagmiddag (Koninginnedag) 30 april om 14.00 uur in het gemeenschapshuis van Leveroy.

Bent U geïnteresseerd en wenst U voor een bepaalde dag te reserveren, dan kunt U vanaf heden contact opnemen met een van de onderstaande personen:

Pieter Knippenberg, tel. 04954-1811 of Guus Steegh, tel. 04954-1461.

Tags: