Wetemans, Nelis


 

Dankbaar gedenken wij

Nelis Wetemans

echtgenoot van
Anna Rietjens

De overledene werd geboren te Stramproy op 24 maart 1907 en is na een welbesteed leven in Weert overleden op 28 maart 1995. Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy werd hij begraven op het parochiekerkhof aldaar.

Toen vader en moeder in 1966, na jaren van hard werken in een toch niet gemakkelijke tijd, het bedrijf beëindigden, brak voor vader de tijd aan om het wat rustiger aan te doen. Maar zonder vee en land kon hij niet leven, dus zette hij zijn ‘bedrijfje’ in het klein heel eenvoudig voort. Als hij maar kon zaaien, poten, oogsten of hooien, dan was hij in zijn element. Ook om zijn liefde voor paarden stond hij bekend. Nelis op zijn fiets was in deze omgeving een heel vertrouwd beeld. Als hij zo op paardenhandel ging, kende hij tijd noch afstand. Kwam hij dan laat en in het donker thuis en moeder vroeg ongerust waar hij was geweest, dan was het stil, maar zijn veelzeggende blik zei meer dan hij wilde verwoorden.

Vader was een man met een eigen wil, als hij een doel had ging hij daar recht op af, geheel op zijn eigen manier. Niemand kon daar iets aan veranderen. Vader, meer dan vijftig jaar heb je lief en leed met moeder en ons gedeeld. De laatste maanden had je het er moeilijk mee dat je niet meer je eigen weg kon gaan. Zonder al je bezigheden was er voor jou geen leven. Enkele dagen geleden zei je tegen ons: “Ik heb 88 jaren mogen werken, dat is toch mooi “Je ging tevreden heen. Vader, we zijn je dankbaar voor alle mooie herinneringen die ons over blijven.

Voor uw hartelijk medeleven, na het heengaan en bij de Uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u hartelijk dank.

A. Wetemans – Rietjens
kinderen en kleinkinderen
De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 13 mei om 19.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.