Soldaat Fuchs in Leveroy


*Twee keer Anton Fuchs: in 1995 als 75-jarige en in 1941 als soldaat in Rusland.

Soldaat Fuchs in Leveroy

Ruim vijftig jaar geleden wist hij vlakbij Leveroy te deserteren uit het terugtrekkende Duitse bezettingsleger. Zaterdag 1 april komt Anton Fuchs (74) uit het Oostenrijkse Klagenfurt weer terug naar Leveroy om een lezing te houden over zijn oorlogservaringen. Soldaat Fuchs deserteerde op 26 september 1944. Met hulp van inwoners uit Leveroy, die hem een maand lang onderdak boden, werd hij door het Nederlandse verzet geholpen bij zijn tocht over de Duitse grens. Via Duitsland wist Fuchs Oostenrijk te bereiken. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog beschreef hij zijn oorlogsbelevenissen in
de roman De Deserteur. Fuchs heeft zijn oorlogsbelevenissen verwerkt in verscheidene autobiografische romans.

Anton Fuchs werkte van 1957 tot 1972 voor het internationaal atoombureau in Wenen. In 1978 werd hij met een ereprofessoraat onderscheiden. Fuchs heeft de afgelopen jaren meer dan driehonderd lezingen gehouden in Oostenrijk, de Bondsrepubliek Duitsland en de voormalige DDR, Zwitserland, Italië, het voormalige Joegoslavië, Roemenië, de VS en Frankrijk.

Fuchs’ lezing over zijn veelbewogen leven tijdens de periode 1938-1945 begint om 20 uur in het gemeenschapshuis te Leveroy. Gespreksleider is Gerard Kes-sels, waarnemend hoofdredacteur van deze krant.

Tags: