Peeters-Crijns, Hubertina


Ter dankbare herinnering aan

Hubertina Crijns

Sinds 11 april 1980 weduwe van

Gerardus Peeters

Geboren te Ospel op 11 december 1906.
Overleden te Venray op 19 maart 1995.
Op 23 maart hebben we haar, na een plechtige Eucharistieviering, naast papa ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Mama was een intelligente vrouw. Ze las veel en graag. Ze had een brede belangstelling en vaak een heel helder, zuiver oordeel. Je kon over veel onderwerpen goed en open met haar praten. En ze heeft ons heel zorgzaam een goede opvoeding gegeven. Mama was ook iemand, om wie wij veel zorgen gehad hebben: ze is heel vaak erg ziek geweest. Ontelbare keren overvielen haar zware depressies. ‘Telkens weer heeft ze de kracht en het geduld gehad ze uit te houden en te boven te komen. Daar kun je bewondering voor hebben. En vorig jaar zei ze: “Als ik heil mijn leven overzie, dan ben ik er dankbaar voor.” En ze wilde best wel honderd worden. De laatste jaren heeft ze gewoond in het Vincent van Gogh Instituut te Venray. Ze heeft er een verzorging gekregen, waar we dankbaar voor zijn. Ze voelde zich er veilig bij alle wisselende stemmingen. Ze was heel gelukkig, dat ze elk weekend bezoek kreeg. En uit haar verhalen bleek, hoezeer ze met ons, haar kinderen en kleinkinderen, meeleefde. En in haar gebeden namen het geluk en de toekomst van haar kleinkinderen een heel belangrijke plaats in.

Wij gunnen haar van harte de rust en de vrede, die zij ook vanuit haar geloof verwachtte. Maar we zullen haar missen.

Dank u wel, dat u vandaag hier was om met ons afscheid te nemen van mama.

Kinderen Peeters
en kleinkinderen.