Alofs, Truus


Categories :

 In liefde en dankbaarheid gedenken wij
TRUUS ALOFS

echtgenote van wijlen Harrie Cramers
Mam werd 13 september 1912 geboren te Leveroy en overleed 4 februari 1995 te Sittard. Op 9 februari daaraanvolgend werd zij ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Holtum.

MAM,
In de vroege morgen kwam ’t bericht, voor U werd donker écht licht. De dag was nog nieuw, geen enkel gerucht, alleen, heel eenzaam, ’n laatste zucht en plotseling was het stil …… zo …… stil …… UW wens om bij pap te zijn werd Gods wil.
Mam,
er zijn geen woorden om onze dank te tonen. Straks komen wij allen weer bij U wonen in Gods Eeuwige Licht.
Haar kinderen, klein- en achterkleinktnderen. Uw dankbare kinderen.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 18 maart a.s. om 19.00 uur in de Sint Martinuskerk te Holtum
.
Voor de vele blijken van medeleven tijdens haar ziek-te, het overlijden en de begrafenis zeggen wij allen heel hartelijk dank.