Janssen, Cornelius


Ter dankbare herinnering aan

Cornelius Franciscus Janssen

echtgenoot van
Maria Elisabeth Crutzen

13 februari 1920 – 27 januari 1995

Vrijdag 27 januari 7.00 uur. Rijdend naar het werk, hoor ik via het nieuwsbericht de problemen van het stijgende Maaswater. Wat een ellende, wat een verdriet voor deze mensen. 8.30 uur – Telefoon, slecht nieuws, nee, kan niet waar zijn. Ik moet me overtuigen en rij door naar het ziekenhuis. Ger heeft zich al overtuigd. Een ramp!!

Het doet pijn om zo onverwacht pap te moeten missen. Het is niet fair om iemand te laten vechten tegen iets wat sterker is. Vanaf zijn prille jongensjaren heeft hij al moeten knokken voor zijn bestaan. Hij stelde geen hoge eisen aan het leven, maar was tevreden met het alledaagse, het gewone. Een stille denker met grote levenswijsheid, niet gehaald uit boeken, maar verkregen door het leven. Zijn 58-jarig lidmaatschap van de schutterij getuigt van een rasechte schutter in hart en nieren. Bij de N.S. stond hij samen met zijn collega’s te boek als harde werker. Pap stond heel dicht bij de natuur; bloemen, planten en dieren waren zijn lust en zijn leven.

Aanstaande februari was hij 41 jaar getrouwd met zijn echtgenote met wie hij vreugde en verdriet deelde in een onverbrekelijke huwelijkstrouw. Trotser dan trots was hij op zijn 3 kleinkinderen. Geliefd was hij zelfs bij de kinderen van zijn broers en zussen. Zijn leven van zorgen, werken en ziekte, werd gedragen door een diep geloofsleven. Een leven waarvan de waarde niet bepaald wordt door de duur ervan of door uiterlijk vertoon, maar door de inhoud die je daaraan geeft. Daarom is het leven van onze pap een prachtig leven geweest, rijk door de eenvoud, de dienstbaarheid, de humor, bemind door velen om zijn goedheid, hartelijkheid, uitstraling, maar vooral de warme liefde van zijn hart. Troostend zijn de dankbare herinneringen. Moge deze uittocht een intocht zijn in het hemelse Vaderhuis.

Pap, rust in vrede. Opa, wij houden van u, u was altijd goed voor ons, Wij zullen u missen. Hoi-je Opa.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de Uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u oprecht dank.

L. Janssen – Crutzen, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst zal worden gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 19 maart om 10.00 uur.