Joosten, Jan


Dankbaar gedenken wij

Jan Joosten

echtgenoot van
Gertrudis Geelen

weduwe van
Jacobus Frenken

Geboren te Asten op 7 januari 1914. Na een welbesteed leven plotseling overleden te Leveroy op 2 januari 1995, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy na een plechtige Eucharistie-viering op 5 januari 1995.

Lieve opa, Wij zijn dankbaar dat jij in ons leven mocht komen. Jij nam het op je, om te zorgen voor oma en de kindjes. Je gaf ons bijna 42 jaar lang je liefde. Wij zagen bij jou de ware pijlers van het leven: eerlijkheid, dienstbaarheid, eenvoud en liefde. Jouw leven was van ontwapenende eerlijkheid: je zei wat je voelde. Wij hebben jou tegen een slechthorende vriend horen zeggen: “Wat is het toch lastig om met een dove te praten.” Wij dachten: “Dat kun je toch niet zeggen.” Doch zijn vriend antwoordde: “Jan, ik weet het.” Jij mocht dat zeggen. Het kwam uit je hart. Opa, wij konden altijd een beroep op je doen.

Altijd maakte je tijd. Niets was jou te veel. En als je iets niet kon omdat het te ingewikkeld was, dan zei je onomwonden: “Dat kan ik niet, daar heb ik niet genoeg voor gestudeerd.” Ontwapenend was jouw eenvoud. Dikdoenerij en carrière maken waren voor jou onvoorstelbare zaken. Jouw grote gevoel voor humor hielp ons het betrekkelijke van grote moeilijkheden inzien. Opa, je was vol liefde, zorgzaam voor oma, de kinderen en kleinkinderen. Jij was kind onder de kinderen. Je ging met ons ‘konijntjes vangen’. Je wees ze ons, terwijl ze er niet waren en na een zoektocht hadden wij ze ook allemaal gezien. Heel mooi was het voor ons om met je te kaarten. Wij zullen je erg missen.

Opa, dank je wel.
Voor uw hartelijk medeleven, na het heengaan en bij de Uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u hartelijk dank.

Gertrudis Joosten – Geelen,
kinderen en kleinkinderen.
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 19 februari 1995 om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.