Hendriks, Wim


Categories :

Ter dankbare herinnering aan

Wim Hendriks

echtgenoot van
Truus Leunissen

Hij werd geboren te Helden op 17 oktober 1930 en overleed, door een noodlottig ongeval te Baexem, op 27 oktober 1994. Hij werd ter ruste gelegd op het St. Barbarakerkhof te Leveroy op 1 november 1994.

Wim was van nature een goedaardig mens. Heel vaak té goed. Alleen wanneer er onrecht in het spel was, kon hij in vuur en vlam raken tegen ongerechtigheid en onmenselijkheid.

Samen met zijn goede echtgenote heeft hij heel hard en altijd gewerkt om van zijn boerderij een volwaardig, levend bedrijf te maken, daarbij gesteund door zoon Peter en voorheen ook door Angela. Er was altijd werk en er werd altijd gewerkt.

Daarnaast stond zijn huis altijd wagenwijd open voor iedereen die aanklopte. Gastvrijheid was de vrijheid van de gasten. Vooral kinderen uit vreemde landen mochten er wekenlang op verhaal en op krachten komen door de vaderlijke zorg van Wim en de moederlijke tederheid van Truus.

Justina uit Polen was hun laatste logéetje. Met haar samen is Wim dodelijk verongelukt.

Stiller verdriet is er niet!

Wim, wij danken je voor je voorbeeld van soberheid en eenvoud. Wij danken je voor je voorbeeld van een harmonieuze huwelijkstrouw, waarin je jarenlang

met Truus lief en leed deelde en samen hebt gewerkt, gelachen en het verdriet hebt verwerkt. Wij danken je voor de zorg en de aandacht die je had voor Peter en Angeia en voor Frans en Bob.

Wij danken je voor je trouw aan het geloof en het werk wat je gedaan hebt als voorzitter van het Parochiëel Missiecomité.

Je hebt ons verlaten zonder een afscheidsgroet. Het was té plotseling. Maar wij houden je vast in onze herinnering als de dierbare man van Truus, als de goede vader van Peter en Angeia, als de lieve opa van Bob en als de hartelijke vriend van vele groten en kleinen.

Moge de Heer van het leven je samen met Justina opnemen in het Land van de Belofte, waar je mag rusten in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven, na de plotselinge dood en tijdens de uitvaart van onze dierbare overledene, zeggen wij u oprecht heel veel dank.

Truus Hendriks – Leunissen, Peter, Angeia en Frans en Bob.

De laatste zesweken dienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 18 december 1994 om 10.00 uur.