Wulms – Wilms, Leentje


Ter dankbare herinnering aan

Leentje Wilms

echtgenote van
Pierre Wulms

Op 10 november 1942 is zij geboren te Nederweert. Na een lang ziekbed is zij op 23 september 1994 rustig ingeslapen, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in het St. Jans Gasthuis te Weert.

Op het parochiekerkhof van Leveroy hebben wij haar te rusten gelegd na een plechtige Uitvaartdienst, op woensdag 28 september 1994.

Leentje is lang ziek geweest en heeft veel moeten lijden. Totdat zij de ongelijke strijd opgaf en in de laatste momenten van haar leven bij herhaling stamelend zei: “Laat me toch los” en “Maak die deur open”. Woorden waaruit blijkt dat zij wilde loskomen van haar lijdende leven en dat zij in haar laatste levensmomenten de poort moet hebben gezien die leidt naar het paradijs. En tijdens die woorden wees zij met een vinger naar boven en sprak de naam van O. L. Vrouw uit.

En zo maakte zij op het einde van haar leven de dood tot haar vriend en Maria tot haar vriendin. Het is een teken van een gerijpt, eenvoudig geloof in het leven aan de andere kant van onze levensgrens.

Wel is het een groot verlies dat wij zo’n kostbare jonge vrouw moeten afgeven. Vooral voor haar man Pierre. Zij waren immers geheel op elkaar aangewezen in sterke trouw en hartelijke liefde. Haar vreugde was zijn vreugde, haar lijden was zijn lijden. Leentje stond altijd klaar voor hem, zoals trouwens voor iedereen. Zelfs tijdens haar ziekte had zij de grootste interesse voor haar omgeving en voor het wel en wee van Pierre, familie en vriendenkring. En wij bewonderen allemaal de onvoorstelbare moed, waarmee zij haar ziekte tegemoet trad. Een moed om bergen te verzetten.

En zo willen wij haar ook altijd vasthouden als een voorbeeld hoe een mens in ziekte en lijden tóch heel groot kan zijn. Moge de Schepper haar, Die haar losgemaakt heeft van dit leven, nu de deur ontgrendelen naar het Land van de Belofte, waar zij na zo’n rijk leven mag rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van mijn lieve vrouw, zeg ik u allen hartelijk dank.

Pierre Wulms.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 13 november a.s. om 10.00 uur.