Jo Wolters in de hoofdrol.


Foto: Huib van Deursen.

Jo Wolters ontving een gouden insigne, opgespeld door zijn echtgenote. Op vrijdag 27 augustus jl. werd het feit herdacht dat instructeur Jo Wolters 25 jaar in dienst is van drumband schutterij St. Barbara Leveroy.

Dit heugelijk feit was de reden om hem die avond in “De Hoofdrol” te plaatsen. Na een intocht in het dorp Leveroy door schutterij en drumband werd de avond vervolgd met een avondvullend programma. Diverse personen passeerden de hoofdrolspeler waaronder familie, oud-leden van de drumband, vrienden van het voormalige orkest waar hij ca. 20 jaar geleden drummer van was. Ook het bestuur van de L.B.T. was aanwezig om hem namens de F.K.M. een gouden insigne voor al zijn verdiensten op te spelden. Ook toenmalig voorzitter J. Leunissen en bestuurslid G. Verlaek kwamen hem de hand drukken. Deze twee personen hebben in 1968 Jo Wolters naar Leveroy gehaald om instrukteur te worden. Namens de huidige drumband werd hem een zelfportret aangeboden in de vorm van een schilderij in potloodtekening. De hele avond werd muzikaal omlijst door het familie-orkest van de familie Wolters. Het feest ging door tot in de kleine uurtjes.

Tags: