Hendrikus Petrus Hubertus Janssen *

Ter dankbare herinnering aan

Hendrikus Petrus Hubertus Janssen

weduwnaar
van Josephina Maria Gommans

• 25-02-1910 te Neer † 24.07-1994 te Weert

Vader is op het R. K. Parochiekerkhof van Leveroy bij Moeder ter ruste gelegd op 28 juli 1994.

Vier en tachtig jaren. Jaren vol idealen, maar ook van teleurstellingen. Wat niet lukte was priester worden en vader zijn van een groot gezin. Wel werd hij een toegewijde medewerker in het familie-aannemersbedrijf. Dan als politieman, niet alleen als dienaar der wet, maar veel meer in dienstbaarheid aan zijn omgeving en medemens. Ofschoon hij, in die tijd, door de overheid gedwongen werd afstand tot de mensen te bewaren en vaak van standplaats moest veranderen, weerhield dit hem niet om zich steeds weer met hart en ziel in te zetten voor ‘zijn’ mensen. Met name de EHBO en de sportverenigingen in de verschillende woonplaatsen en vooral de jeugd, lagen hem na aan het hart.

Na zijn pensionering en het overlijden van Moeder vond hij al snel weer een nieuw ideaal in de seniorenvereniging en de senioren-biljartclub. De reizen met Ria gaven hem weer levensvreugd.
Toen kwam, na een goed leven van twee en tachtig jaren de klap: Herseninfarct, halfzijdige verlamming en de grage prater was geveld.

Wat er toen met hem gebeurde, kunnen wij het beste uitdrukken in het gedicht van J. Gierveld.

Afasie
Terug in het bewuste, ontdek ik dat ik niet spreken kan
ik sein commando’s naar mijn lippen maar mijn mond wil niet gehoorzamen.
Ik zie mensen om me heen ik hoor ze vragen en ik zie ze mijn antwoorden niet begrijpen.

Langzaam begrijpen ze dat ik …. dan drijf ik weg uit hun midden hun ogen zien machteloos toe hoe ik verdrink in de eenzaamheid.

Vader, bedankt voor alle energie, die u in ons gezin heeft gestoken.

Voor uw hartelijke blijken van deelneming, betoond bij het ziekbed, na het overlijden en bij de begrafenis van Vader en Opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Coen, Tilly, Ilayco, Kelly, Marjolein en Ceriel.

De plechtige zeswekendienst wordt opgedragen op zaterdag 3 september om 19.00 uur in de kerk van de H. Barbara te Leveroy.