Ool van – Lenders, Angelina


Ter dankbare herinnering aan

ANGELINA LENDERS

echtgenote van
PIERRE van OOL

Op 24 maart 1919 is zij geboren te Grathem Na een welbesteed en werkzaam leven, voorzien van het H Sacrament der zieken, overleed zit in het St Jans gasthuis te Weert op 9 mei 1994. We hebben haar te rusten gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy.

Onze overledene was een lieve vrouw, alom gerespecteerd en gewaardeerd. Met iedereen leefde ze in vrede en dat kwam vooral omdat ze het verdriet van andere meedroeg en de vreugde met anderen deelde Wie bij haar aanklopte kwam nooit tevergeefs, altijd was zij door met haar zachte blik van medeleven en met haar opbeurende woorden Zij was een hartverwarmend mess voor iedereen die zij ontmoette, nooit ten eigen voordele, maar steeds ten gunste van de medemens Zelfs tijdens haar ziekte had ze alle aandacht voor degenen die hour bezochten Zij heeft het kruis van haar ziekte en dood als een waardige, sterke vrouw op zich genomen In haar gezin was zit het centrum weer alles om draaide.

Altijd op haar post om als een trouwe echtgenote te zorgen voor man en kinderen en kleinkinderen Lief in haar spreken, zacht in haar omgang, eerlijk in haar doen en laten. Wij donken God voor deze kostbare echtgenote, moeder en oma, die wij pijn in het hart moeten afgeven Haar geloof was rotsvast De kerk was haar heilig, Maria was haar moeder, St. Jozef haar beschermheer God en godsdienst waren de steunpilaren van haar leven “Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht Dat was haar levensadvies Met een voorbeeldige overgave heeft zij haar leven afgegeven, vol vertrouwen op de Heer van leven en dood Moge deze trouwe dienares opnemen in het eeuwige Land van de Belofte, waar zij mag rusten in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wig U oprecht dank P van Ool, kinderen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 26 juni 1994 om 10 00 uur