Ool van – Lenders, Angelina


Ter dankbare herinnering aan

ANGELINA LENDERS

echtgenote van
PIERRE van OOL

Op 24 maart 1919 is zij geboren te Grathem. Na een welbesteed en werkzaam leven, voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleed zij in het St. Jansgasthuis te Weert op 9 mei 1 994. We hebben haar te rusten gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy.

Onze overledene was een lieve vrouw, alom gerespecteerd en gewaardeerd. Met iedereen leefde ze in vrede en dat kwam vooral omdat ze het verdriet van andere meedroeg en de vreugde met anderen deelde. Wie bij haar aanklopte kwam nooit tevergeefs, altijd was zij daar met haar zachte blik van medeleven en met haar opbeurende woorden.

Zij was een hartverwarmend mens voor iedereen die zij ontmoette, nooit ten eigen voordele, maar steeds ten gunste van de medemens.

Zelfs tijdens haar ziekte had ze alle aandacht voor degenen die haar bezochten. Zij heeft het kruis van haar ziekte en dood als een waardige, sterke vrouw op zich genomen. In haar gezin was zij het centrum waar alles om draaide.

Altijd op haar post om als een trouwe echtgenote te zorgen voor man en kinderen en kleinkinderen. Lief in haar spreken, zacht in haar omgang, eerlijk in haar doen en laten. Wij danken God voor deze kostbare echtgenote, moeder en oma, die wii met pijn in het hart moeten afgeven.

Haar geloof was rotsvast. De kerk was haar heilig, Maria was haar moeder, St. Jozef haar beschermheer. God en godsdienst waren de steunpilaren van haar leven. “Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht.”

Dat was haar levens devies. Met een voorbeeldige overgave heeft zij haar leven afgegeven, vol vertrouwen op de Heer van leven en dood. Moge Hij deze trouwe dienares opnemen in het eeuwige Land van de Belofte, waar zij mag rusten in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.

P. van Ool, kinderen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 26 juni 1994 om 10.00 uur.