Berg van den, Annie


 

Ter dankbare herinnering aan

Annie van den Berg

echtgenote van
Frans Reijnders

Zij is geboren te Maasniel op 30 mei 1931. Voorzien van het H. Oliesel overleed zij geheel onverwacht en plotseling op 16 april 1994 te Leveroy. Na een plechtige Eucharistieviering op 20 april hebben wij haar te rusten gelegd op het parochiekerkhof aldaar.
Mam, wij hebben afscheid van je moeten nemen zonder een laatste groet. Heel plotseling, temidden van familie en vrienden. Je bent niet te missen in onze gezinskring. Toch moeten wij ons neerleggen bij dit zware verlies. Gelukkig hebben wij heel dankbare herinneringen aan je. Wij denken terug aan je levenslust, je lach en je humor. Wij denken terug aan de aandacht en de zorg die je schonk aan pap, de kinderen en kleinkinderen. Je stond altijd voor ons klaar. Met dankbaarheid ook denken wij terug aan de ijver, waarmee je de tuin bijhield, de bloemen en planten verzorgde. Je vond het heerlijk om buiten te zijn en met de mensen te praten. Dat alles maakte je tot een tevreden
mens, tevreden met de kleine eenvoudige dingen van het leven. Je was een sterke vrouw, die zich niet liet buigen door leed of verdriet. Toen je afscheid moest nemen van onze kleine Sandra, heb je ons een voorbeeld gegeven van moed en vertrouwen. Wij hebben veel verdriet omdat je zo vroeg en zo plotseling van ons bent heengegaan. Je zat nog vol idealen voor de toekomst. Wij zullen proberen jouw levensdraad op te nemen en jouw voorbeeld te volgen omdat je een trouwe echtgenote was, een zorgzame moeder en een lieve oma. Moge de Schepper van het leven je aanvaarden in het Land van de Belofte waar je mag rusten in vrede.
Voor de vele blijken van medeleven na de plotselinge dood en bij de uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u oprecht dank. Frans Reijnders, kinderen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 5 juni 1994 om 10.00 uur.

Categories :