Geneijgen, van Angelina


Ter dankbare herinnering aan

Angelina van Geneijgen

weduwe van
Johannes Sillekens

Geboren te Hunsel op 3 november 1905. Na een liefdevolle verzorging in het Bejaardenoord Huize Beek en Bos te Heythuysen, is zij op 25 maart 1994 overleden, voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

Na een plechtige Eucharistieviering op 30 maart hebben wij haar te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.
Tanta Lina is niet meer. Bedroefd maar ook dankbaar hebben wij, samen met haar, het boek van haar aardse leven voorgoed gesloten. Het was geen gemakkelijk leven. Samen met haar man heeft zij altijd hard gewerkt op de boerderij. Vooral de zorg voor het welzijn van hun twee gehandicapte kinderen was groot. Niets was haar daarvoor te veel. Met ome Sjeng genoot zij nog van enkele rustige jaren in hun nieuwe huis aan de Onderweg te Leveroy.
Toen zij ook haar man door de dood moest missen viel haar dat heel zwaar.
Met bewonderenswaardige moed, haar sterke wil en doorzettingsvermogen wist zij ook dit verdriet een plaats te geven in haar leven. Toen op 80-jarige leeftijd haar krachten afnamen verhuisde zij naar het Bejaardenoord Huize Beek en Bos. Hier genoot zij van de goede en liefdevolle zorgen aan haar besteed. Uit haar dagelijkse gang naar de kapel putte zij, als diepgelovig mens, de moed en kracht om te leven met haar steeds zwakkere gezondheid. Moge zij nu, na een welbesteed leven met haar man en kinderen, rusten in de vrede van de Heer.

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u hartelijk dank.
Familie van Geneijgen. Familie Sillekens.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op 15 mei 1994 om 10.00 uur.

Categories :