1994 – Prins Herman I

Categories :
Tags:

1) Prins Herman, van moeders zijde telg uit het roemruchte geslacht van de Wiendersen, dat in Nederweert al heel wat carnavalsadel heeft voortgebracht, is met zijn vestiging “back to his roots” en als boomkweker moet je goed geworteld zijn. Zijn oma zaliger, Mia van de Körver, afkomstig van “De Körver 1842” op de Swelstraat,  vertrok een eeuw geleden naar Nederweert om te trouwen met Wienders Wullem. En als na een eeuw die trek naar de stamgrond zo groot is, dat hij naar Leivere terug wil, dan mag dit gehonoreerd worden.

2) Prins Herman heeft gezworen de plaatselijke brandspuit, sinds vele ja-ren gehuisvest op Tocht, in ere te herstellen. Als brandmeester van Leivere zal hem een schone toe-komst beschoren zijn.

3) Tenslotte zal Prins Herman, in navolging van zijn oom, die jarenlang hoofdsponsor was van de vasten-avondgroep van Strateris in de op-tocht der Pinmaekers, jaarlijks de plaatselijke carnavalsoptocht van Leivere sponsoren om zo deze hechte gemeenschap op te stuwen in de vaart der volkeren.