Win de – Heijnen, Toos


Categories :


Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbij gaan. Maar toch: Niet Mijn Wil, maar Uw Wil geschiede. (Luc. 22-42)

Ter dankbare herinnering aan

Toos Heijnen

echtgenote van
Jan de Win

27 januari 1936 – 15 november 1993

Eenvoudig en rustig, altijd vol zorgen. Heel haar leven heeft zij zich ingezet voor haar gezin. Blijmoedig en opgewekt heeft zij de laatste vijf jaren gevochten voor haar bestaan. Dat was een ondankbare en onhaalbare strijd.
Mam leeft voort in elk van ons, de kinderen. Wij hebben allemaal een stukje van haar gedrag in ons. Wij danken haar voor alles wat zij ons gaf. Mam, wij houden van jou. Bedankt voor een geweldige jeugd, waardoor wij verstandige volwassenen zijn geworden. Wij zullen je missen.
Zoveel dingen die ik haar nog had willen vragen en vertellen. Nu kan zij me vanuit de Hemel volgen en zien hoe ik terecht gekomen ben. Zij heeft zeer veel van ons gehouden, dat kan niets of niemand ons afnemen.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven.
Jan de Win en kinderen.