Timmermans – Janssen, Mia


Ter dankbare herinnering aan

Mia Timmermans – Janssen

echtgenote van
Wiel Timmermans

Geboren te Roggel op 6 augustus 1920, is mam na een moedig gedragen ziekte en een liefdevolle verzorging thuis in haar vertrouwde omgeving van ons heengegaan op 2 november 1993, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Na een plechtige Eucharistieviering werd zij te rusten gelegd op het parochiekerkhof van de H. Barbara te Leveroy.

Mam haar leven stond in het teken van zorgen voor haar broers en zussen en voor haar gezin. Altijd heeft zij hard gewerkt en stond zij voor iedereen klaar. Veel verdriet moest mam samen met pap verwerken met het verlies van haar drie kinderen. Mam was gelovig, trouw en kon niet tegen onrecht. Ook hield zij van humor en leefde zij met de tijd mee. Toen haar kinderen allen getrouwd waren, pap gepensioneerd was en ze eindelijk samen konden gaan genieten, tekenden zich de eerste ziekteverschijnselen af dat mam het rustiger aan moest gaan doen. Samen met pap en Leo verhuisde zij van de “Fier naar een bejaardenwoning in het dorp.

De eerste jaren waren fijn. Zij genoot intens van het geluk rondom haar en van haar kinderen en kleinkinderen, waar zij zeer trots op was. Doch mam raakte steeds eerder vermoeid; met uiteindelijk vele opnames in het ziekenhuis. Mam was echter het liefst thuis. Samen met haar gezin vocht zij tegen het onvermijdelijke. De pijn werd ondraaglijk, doch mam klaagde niet gauw. Tot op het laatst had zij de zorg om pap, Leo, kinderen en kleinkinderen. Mam wat zijn wij trots op je. Jij bent een voorbeeld voor ons allen, voor altijd!

Wij kunnen je niet meer omhelzen
of een kus op je wangen drukken,
om te laten voelen hoeveel wij van je houden.
Maar luister nu naar ons, want wij roepen jou toe:
“Heel veel dank voor alles!”

Voor de belangstelling, het medeleven en het gebed, ondervonden tijdens de ziekte, na het overlijden en bij het afscheid van haar, die ons zo dierbaar was, betuigen wij u onze hartelijke dank.

W. Timmermans, kinderen en kleinkinderen. L. Janssen.
Leveroy, 6 november 1993.
De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 19 december om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.