Ketelaers – Raemakers, Maria Cornelia Gertrudis


Ter dankbare herinnering aan

Maria Cornelia Gertrudis Raemakers

weduwe van
Leonardus Theodorus Ketelaers

Zij werd geboren op 6 juni 1915 te Leveroy en overleed, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, in het Ouderencentrum St. Joseph te Nederweert, op 31 oktober 1993. Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Rochus te Budschop-Nederweert hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats aldaar, in afwachting van de glorievolle verrijzenis.

” Neem de tijd iedere dag weer even, zo ontdek je fijn, de waarde van hei leven.”
Een spreuk die past bij mam en oma. Zij heeft altijd de tijd genomen voor haar gezin, haar kinderen en kleinkinderen. Zij had een grote zorgzaamheid voor anderen, vaak ten koste van zichzelf. Van het vroegere leven op de boerderij had zij veel liefde voor de natuur overgehouden.
Toen mam pap verloor na een lang leven samen, dreigde zij aan dit verdriet ten onder te gaan. Maar eenmaal met haar schoonzus in het Ouderencentrum voelde zij zich al snel op haar plaats. Daaruit bleek ook hoe gemakkelijk en graag mam contacten legde met de mensen in haar omgeving. De laatste jaren heeft zij nog echt genoten en zette zij haar gebruikelijke bezigheden voort, zoals handwerken, lezen, een kaartje leggen. De waarde van het leven lag voor haar in de liefde en zorg voor haar naasten, vanuit het geloof. Zo kon zij ook met een gerust hart zeggen: “Ik ben klaar voor het afscheid, voor de dood.” In ditzelfde geloof willen wij mam aan God aanbevelen, dat zij met pap en al degenen die haar voor zijn gegaan, deel mag hebben aan het nieuwe, volle leven.

Voor uw medeleven, na het overlijden en bij de begrafenis van onze lieve mam en oma, danken wij u oprecht.
Kinderen en kleinkinderen.
De zes wekendiensten tot haar intentie zullen ge-houden worden in de kapel van het Ouderencentrum St. Joseph, telkens op zaterdag om 17.45 uur, van 6 november tot en met 11 december.