Verstappen, Harrie


Met liefde gedenken wij

Harrie Verstappen

echtgenoot van
Mia Moonen

Hij werd geboren te Leveroy op 22 oktober 1923 en overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken op 24 oktober 1993, in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond. Na een plechtige Eucharistieviering in de H. Lambertuskerk te Haelen, is hij begraven op de R.K. begraafplaats aldaar op donderdag 28 oktober.

“Auch bedanktj allemoal”, waren de laatste woorden van pap, toen hij zich omringd wist door allen waarvoor hij met zoveel liefde altijd had gezorgd.

“Auch bedanktj allemoal”. Pap had eindelijk de rust gevonden die hij sinds weken had moeten missen. In die rust en met ons samen werd hem het H. Sacrament der Zieken toegediend en is pap ingeslapen.

“Auch bedanktj allemoal”, zei pap tegen ons, terwijl wij zoveel dank aan hem verschuldigd waren.

Zo was pap: zichzelf wegcijferend en altijd bang iemand tot last te zijn. Bescheiden, zorgzaam levend op de achtergrond.

Pap stond steeds, samen met mam, voor ons en iedereen klaar. Zijn grootste vreugd was het om anderen een plezier te kunnen doen.

Hij gaf zijn uiterste, maar vroeg nooit iets voor zichzelf. Hij genoot van de gewone dingen. Vroeger van zijn moestuin en de laatste jaren mocht hij graag gaan fietsen. Ook zijn kleinkinderen gaven hem veel vreugd. Pap was pas gerust als hij wist dat het goed ging met iedereen die hem dierbaar was en die hij kende. Hij was zeer meelevend. Voor ieder die hem kende was pap een bijzonder fijn mens: zacht, warm en hartelijk. Een mens zoals God bedoeld heeft.

Pap was een groot voorbeeld voor ons en in zijn geest zullen we verder moeten. Voor en met elkaar! Wij zullen mam steunen en helpen om het gemis van haar goede man enigszins draaglijk te maken.

Wees gerust pap en “auch bedanktj” van ons allemaal.

Wij zijn dankbaar dat U mee afscheid hebt willen nemen van hem die ons zo dierbaar was.

M. Verstappen – Moonen Kinderen en kleinkinderen.
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 11 december 1993 om 19.00 uur in de H. Lambertuskerk te Haelen.